dissabte, 9 de novembre de 2013

ELS PRESSUPOSTOS

Encara que l’interès de l’euro hagi baixat, em sembla que els pressupostos són irrealitzables perquè és quasi bé impossible que s’arribin a obtenir els 2300 milions per la venda de propietats, concessions ..., i el govern ho sap. Acabarem amb més deute i amb més retallades.

Les partides bàsiques ja estaven retallades i no es podien retallar més. I amb molt bon criteri no es toquen o s’augmenten en uns cèntims. D’acord! Però hi ha moltes partides bàsiques que estan dotades amb xavalla, quatre cèntims, i que no cobriran pràcticament res de res perquè no són ni mínimament suficients no ja per anar bé, sinó per no anar més malament.

CALEN MÉS CÈNTIMS
És evident que calen més cèntims i segurament de l’únic lloc que se’n poden obtenir és estalviant en nòmines de personal.

Com considero que la docència obligatòria hauria de ser una sola carrera, amb una certa especialització, des de fa un temps he estat proposant que amb crisi o sense, els professors de secundària facin el mateix nombre d’hores de classe amb alumnes que els mestres, vint-i-cinc hores i sense cobrar més. Si els mestres ho poden fer de forma normal suposo que els professors també. Amb l’estalvi que hi hauria, n’hi hauria prou per cobrir moltes de les partides que són totalment necessàries per no anar més malament.

No es tracta de fer la guitza, sinó de normalitzar unes diferències d’horari que ens vénen del segle XIX i que no tenen ni cap ni peus. No aniria pas gens malament que, de mica en mica, tothom cobrés el mateix. Una sola carrera, un sol sou.

Que no és políticament rendible, ja ho sé!. Però em sembla que seria entès per la gent i que fins i tot acabaria sent admès pels professors. No entenc perquè no es fa servir aquesta possibilitat i en canvi es mantenen retallades partides socials indispensables.

Si us plau, s’ho rumiïn.

SUCCESSIONS

Tampoc no m’acaba de convèncer que la inclusió d’unes taxes que afecten les successions  doni un rendiment tan i tan petit, uns 100 milions. Entenc que pel primer i fins i tot el segon grau, si es vol, grau no hi hagi gravamen o molt poca cosa, però a partir del segon grau n’hi hauria d’haver. Progressiu si es vol, però que hi hauria de ser. I s’hauria de planificar perquè donés, com a mínim, 400 milions. 

Fins la setmana vinent.

F. Ponsatí

Visca la Terra.

PS: Pel futur, ens cal disposar d'energies netes i renovables en un percentatge prou important com per no dependre d'España. 

“EL FUTUR ÉS LA LLIBERTAT, EL FUTUR ÉS SER UN ESTAT.”