dissabte, 22 d’octubre de 2011

LA RAÓ SUPREMA ÉS NO!


Un no que tindrà un argument de pes, un no que vindrà del més íntim de "España".


Amb l'aturada definitiva de la lluita armada per part d'ETA, hi ha gent que diu que ara, que no hi ha violència, no hi haurà cap raó per a no permetre l’exercici del dret a decidir dels pobles.

Això és una collonada! Hi ha algú que realment es cregui això?

És que hi ha algú que es cregui que la raó o raons que donava "España" per a negar el dret a decidir i altres drets molt més simples, com pot ser el reconeixement real de les llengües, eren realment raons? Apa home!

Per als espanyols només hi ha una raó suprema que es basa en una Trinitat, «La lengua es compañera del imperio», «España és indisoluble y una unidad de destino en lo universal» i «Que bonita seria Cataluña sin los catalanes».

Qualsevol cosa, idea, detall que pugui posar en perill aquesta magnífica idea de "España",  que inclou que els catalans siguem ciutadans de tercera, i encara gràcies, ja ha fracassat abans de fer-la pública. Bé, ha fracassat si és que s’espera que els espanyols l’arribin a entendre o, com a mínim, a considerar.

Per la via de "España", el resultat més aproximat el defineix aquesta expressió: I un bè negre amb potes rosses!.

Només ens queda que el Parlament de Catalunya vulgui ser, realment, el representant de la nació i proclami la independència.

F. Ponsatí

“EL FUTUR ÉS LA LLIBERTAT, EL FUTUR ÉS SER UN ESTAT.”  
Visca la Terra.