dissabte, 20 d’octubre de 2012

PER A NO SEGUIR CAIENT AL POU, LA LLIBERTAT

A vegades ens preguntem i l’endemà d’haver proclamat la independència, què?

A aquesta pregunta podem donar-hi moltes respostes, pràcticament totes elles positives, però encara ens queda molt de camí per arribar-hi.

El que jo em pregunto és: i ara què? I mentre hi anem anant, què farem?

És cert que el tema important i cabdal és el de la independència o, digueu-li com vulgueu, però no podem anar caient pel pendent absurd de la descohesió social, del trencament, de la destrucció de tot el que havíem creat per a mantenir una societat moderna, puntera i cohesionada.

És cert que de seguida em direu que no hi ha cèntims i que només a través de la independència en tindrem, estic segur que teniu tota la raó (i la història corrobora la vostra resposta), però ara, els partits s’haurien de posar d’acord en uns mínims i traçar algunes línies vermelles infranquejables.

Les properes eleccions tenen un “l’endemà” i si l’endemà continua sent un degoteig implacable de retallades i l’única il·lusió que podem tenir és la independència, malament rai!.

Cal que els polítics, a més a més, venguin altres il·lusions per a un futur proper, altres il·lusions que facin referència a coses més pedestres, si és vol, però importants i fonamentals per a la cohesió social, com em sembla que són: l’ensenyament, la sanitat, les polítiques de benestar, la recerca ...

D’on han de sortir les misses? Doncs dels que encara en tenen, de qui, sinó?

I, si cal, fem públic cada euro que donin i posem-los al capdavant del llistat de ciutadans il·lustres, però que ajudin, que facin donacions i col·laborin, que retornin als seus conciutadans una petita part d’allò que durant generacions han anat acumulant.

També podem gravar el tabac i l'alcohol, i perquè no, afegir un cèntim a cada litre de benzina. Tot impopular, però ... assumible si també es recupera l'impost sobre transmissions patrimonials.

F. Ponsatí
“EL FUTUR ÉS LA LLIBERTAT, EL FUTUR ÉS SER UN ESTAT.”  

Visca la Terra.

PS: Pel futur, ens cal disposar d'energies netes i renovables en un p
ercentatge  prou important com per no dependre d'España.