dissabte, 1 de juny de 2013

EL SISTEMA EDUCATIU NO ENS SERVEIX, LA IMMERSIÓ ACTUAL NO ENS FUNCIONA (I)

L’actual sistema educatiu no ens serveix per formar les futures generacions. És un sistema pensat per una societat monolingüe en què la mainada quan començava l’escola ja sabia la llengua escolar, el català.

Fa uns 20 anys  es va posar de moda que a l’escola no s’hi anava a aprendre sinó a ser feliç. La mainada havien de ser feliços i que ja aprendrien més endavant. Per compensar la balança, es varen copiar i mal aplicar mètodes que instaven a fer escriure els alumnes com més aviat millor. No tenien cap base científica però es varen aplicar com si fossin la bíblia pedagògica,.

Entre una cosa i l’altra quasi bé la meitat dels alumnes que han acabat la primària aquests últims 15 anys no saben bé la llengua, no comprenen el que llegeixen i no saben escriure tres ratlles presentables, ni en el fons ni en la forma. Un èxit!

Si l’escola no serveix per ensenyar a parlar, a llegir, a escriure, a ordenar el pensament i a explicar-lo oralment i per escrit, per a què serveix?

Per aprendre a rentar-se les dents o les normes de circulació o fer rues de carnestoltes? Només per socialitzar la mainada? Per passar l’estona?  Per aquestes coses els casals d’estiu i les colònies ho fan millor i surten més barats.

Encara ara, després d’anys d’immigració, a pràcticament ningú li sembla que la primera tasca essencial i prioritària de l’escola sigui la d’ensenyar la llengua escolar als alumnes. Primera gran equivocació.

Si la mainada no domina molt bé la llengua oral tindran dificultats per explicar-se, no acabaran d’entendre el que llegeixin o els costarà molt i molt fer un text presentable.

Quan no es domina molt bé la llengua oral no es disposa de la fonamentació indispensable per seguir amb èxit l'escolaritat i , de retruc, la cohesió social perilla greument.

El primer gran objectiu de l’escola hauria de ser que tots els alumnes tinguessin un domini molt bo del català oral.

Després podran ensenyar a llegir i a escriure, a partir dels sis anys, com fan les societats que van al davant dels resultats educatius i fer moltes altres coses. Els fonaments ja hi seran.

Fins la setmana vinent.

F. Ponsatí

“EL FUTUR ÉS LA LLIBERTAT, EL FUTUR ÉS SER UN ESTAT.”

Visca la Terra.


PS: Pel futur, ens cal disposar d'energies netes i renovables en un percentatge  prou important com per no dependre d'España.